0598 - 45 15 78

g

Fiets van de zaak

Op de fiets van huis naar de werkplek. De overheid heeft dit met diverse regelingen fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Veel organisaties bieden aan hun werknemers fiscaal vriendelijk een fiets aan. De “Fiets van de zaak” levert, volgens onderzoek dat voor Belastingdienst is gedaan, een positieve bijdrage aan milieu, gezondheid en filebestrijding. Toch is de succesvolle Fietsregeling door de belastingdienst stopgezet.

De Fietsregeling is vervallen, leve de WKR

De strenge en complexe regels van de oude fietsregeling (tot en met 31­12­2014) zijn onder de werkkostenregeling vervallen. Helaas vervalt daarmee de vrijstelling voor de fietsregeling ook. De werkgever moet de waarde van een fiets die hij aan zijn werknemer vergoedt of verstrekt tot het loon van de werknemer rekenen of onderbrengen in zijn vrije ruimte.

Vanaf 2015 zijn fietsen dus niet langer vrijgesteld van loonbelasting, maar er zijn nog drie mogelijkheden om met belastingvoordeel een fiets te kopen.

  1. Werkgevers kunnen fietsen onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Omdat de vrije ruimte 1,2% van de totale loonsom is, kunnen ze ervoor kiezen om de regeling aan banden te leggen door een maximum te stellen aan het aantal fietsen. Hoe groter de loonsom, hoe meer fietsen er in de vrije ruimte passen. Binnen de vrije ruimte vallen echter ook kerstpakketten en bijvoorbeeld bedrijfsfeesten. Hoeveel fietsen er met belastingvoordeel beschikbaar kunnen worden gesteld, verschilt per bedrijf.
  2. Een andere mogelijkheid is het verstrekken van een renteloze lening waarmee werknemers een fiets kopen. Het rentevoordeel is onbelast en de lening kan eventueel worden terugbetaald met de reiskostenvergoeding.
  3. Een derde mogelijkheid is de inzet van full operational leasefietsen. Deze leasevorm staat nog in de kinderschoenen en er is (januari 2015) nog onduidelijkheid over de fiscale gevolgen. De leasefiets lijkt een interessant alternatief voor de oude Fietsregeling. BOVAG is namens haar leden in overleg met de Belastingdienst en vanaf maart 2015 hopen wij de BOVAG LeaseFiets​ als nieuw product aan te kunnen bieden.